Ľudová hudba Muzikanti 

Kapela hrajúca a kompletne spievajúca 

Tomáš Lupták

Primáš,spev

Tomáš Melich

Husle, spev

Alžbeta Bystrianska

Cimbal, spev

Martin Stieranka

Viola, spev

Ján Lauroško

Kontrabas, viola, akordeón, spev

Pavol Škoda

Akordeón, kontrabas, spev