Od 01.03.2019 druhé CD v predaji !!!

                 Objednať si ho môžete telefonicky, mailom, prostredníctvom fs Hont alebo osobne od                                                                           ktoréhokoľvek člena kapely           

Druhé CD

Prvé CD